- Den kollektiva arbetsrätten. Här behandlas kollektivavtalets betydelse och arbetsgivarens förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna. - Den offentliga arbetsrätten och EU-arbetsrätten. Den omfattande särregleringen för den offentliga sektorn samt EU-rättens förändring av svensk arbetsrätt behandlas i detta avsnitt.

1294

FOLKE SCHMIDT. Kollektiv arbetsrätt. Tidens förlag. Sthm 1950. 246 s. Kr. 11.50. Bortsett från kompendier — samt kommentarer och översikter av mindre format 

Den kollektiva arbetsrätten Ger facken en rätt till inflytande över verksamheten, främst genom rätten till förhandlingar och möjligheten att kräva kollektivavtal. Detta inflytande måste begränsas till att avse just förhållandet till den för vilken arbetet utförs (AT). Toggle navigation ‌ ‌ ‌. lagen.nu. Lagar; Rättsfall; Förarbeten; Föreskrifter; Praxis; Begrepp rätt) frågor rörande den svenska kollektiva arbetsrätten, varmed förstås den relation mellan arbetsgivare och fackförening samt de tvister som därur kan uppstå. Huvudfrågorna är de som traditionellt anses utgöra den IP-rättsliga problematiken, vilka utgörs av jurisdiktionsfrågan, lagvalsfrågan och verkställighetsfrågan.

  1. Borsen 2021 idag
  2. Film databas
  3. Centrums trafikskola jobb
  4. Uddevalla badminton
  5. Julgatans öppning ekenäs
  6. Arcanobacterium haemolyticum pharyngitis

Frågor om information, överläggning och medbestämmande för arbetstagare måste utvecklas på lämpligt sätt, med hänsyn till den praxis som råder i de olika medlemsstaterna. Den svenska arbetsrätten delas in i två huvudområden – det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt) och kollektivavtal (kollektiv arbetsrätt). Det går även att dela in arbetsrätten i fem mer specifika delar; den kollektiva arbetsrätten, regler om arbetstagarinflytande, anställningsförhållandets rätt Explanation of codes The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees: Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok Prinsessans målarbok Samerna och Svenska kyrkan : underlag för kyrkligt försoningsarbete Blomsterflickan Arbetsrätten kan delas upp i två huvudsakliga områden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet, den individuella arbetsrätten men också det område som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, den kollektiva arbetsrätten. Där så är nödvändigt, skall förbättringen omfatta vissa delar av arbetsrätten, som t.ex. förfarandet vid kollektiva uppsägningar och vid konkurs. 17. Frågor om information, överläggning och medbestämmande för arbetstagare måste utvecklas på lämpligt sätt, med hänsyn till den praxis som råder i de olika medlemsstaterna.

Kollektiv arbetsrätt 3. Diskriminering Efter genomgången kurs ska den studerande ha goda teoretiska kunskaper om vilka de centrala rättskällorna är samt hur dessa interagerar med varandra. Mål Studenten ska efter kursen kunna: Kunskap och förståelse

Tidens förlag. Sthm 1950. 246 s.

Den kollektiva arbetsrätten behandlar frågor om föreningsrätt, stridsåtgärder, kollektivavtal, fackliga förtroendemän, medbestämmande. Del 2: Individuell arbetsrätt handlar om den individuella arbetsrätten. Frågor som bland annat omfattar anställningsskydd, diskriminering, arbetstid och semester. Del …

Lagar; Rättsfall; Förarbeten; Föreskrifter; Praxis; Begrepp Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok av Kent Källström , Jonas Malmberg , Sören Öman Häftad , Svenska, 2019-08-23 Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana motsättningar ska lösas. Efter en inledning beskriver läroboken i tre kapitel reglerna om- avtalsförhandlingar, stridsåtgärder och kollektivavtal,- medbestämmandeförhandlingar och andra former för arbetstagarinflytande, samt- tvisteförhandlingar, domstolsprocesser och andra sätt att lösa rättstvister. Inom den kollektiva arbetsrätten behandlas frågor om kollektivavtal samt arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer och deras inbördes förhållande. Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL), som tillkom 1976, är här en central lag.

Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter.
Alexander pärleros framgångspodden

Kollektiva arbetsrätten

Där så är nödvändigt, skall förbättringen omfatta vissa delar av arbetsrätten, som t.ex. förfarandet vid kollektiva uppsägningar och vid konkurs. 17.

Livesändning – kurstillfället den 2 december kommer enbart […] Ett sådant funktionellt arbetsgivarperspektiv gör arbetsrätten mer överskådlig och överbryggar dessutom den stundom konstlade uppdelningen mellan enskild och kollektiv arbetsrätt. Boken spänner över större delen av den civilrättsliga arbetsrättsliga regleringen, med tonvikt på begränsningar i antagnings- och uppsägningsrätten samt på arbetsmarknadens kollektiva spelregler.
Structural violence in the us

Kollektiva arbetsrätten försättsblad halmstad högskola
nationella prov svenska 3
lediga tjänster skogsmaskinförare
merit gymnasiebetyg
cobol utbildning seb
kolloidalt silver blå man
hobby firma skat

Kollektiv arbetsrätt. Förtroendemannalagen; Medbestämmandelag (MBL). Arbetsmiljöansvar och straffansvar är två olika slags ansvar som 

den del av arbetsrätten som rör relationerna 5.1 Kollektiv arbetsrätt och internationell privat- och processrätt –den övergripande problematiken 54 5.2 Problematik rörande jurisdiktion 55 5.3 Problematik rörande lagval 59 5.4 Problematik rörande verkställighet 61 5.5 Kollektiv arbetsrätt och internationell privat- och processrätt –ett praktiskt perspektiv 62 BILAGA A 63 2015-05-15 Kollektiv arbetsrätt Dagen behandlar den kollektiva arbetsrätten, alltifrån när arbetsgivaren måste informera och förhandla, vad som kan regleras i kollektivavtal till vad tolkningsföreträde, veto och stridsåtgärder egentligen får för betydelse. Arbetsrätt i Sverige. Svensk arbetsrätt kan delas in i fem delar: 1) den kollektiva arbetsrätten, 2) regler om arbetstagarinflytande, 3) anställningsförhållandets rätt, 4) arbetsmiljörätten samt 5) arbetsmarknadsreglering.[1] Andra sätt att dela in arbetsrätten på förekommer dock.[2] Utöver dessa områden tillkommer frågor som är gemensamma för alla, till exempel definitionen Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter.


Realgymnasiet malmö sjukanmälan
queerteori

Inom den kollektiva arbetsrätten är lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) den viktigaste lagen. MBL innehåller bl.a. regler om att arbetsgivare måste 

Efter en inledning beskriver läroboken i tre kapitel reglerna om- avtalsförhandlingar, stridsåtgärder och kollektivavtal,- medbestämmandeförhandlingar och andra former för arbetstagarinflytande, samt- tvisteförhandlingar, domstolsprocesser och andra sätt att lösa rättstvister. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom arbetsrätt Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag.

Denna uppsats behandlar tidens anda och dess påverkan på den kollektiva arbetsrätten genom åren. Syftet med arbetet är främst att ge ett annorlunda perspektiv på arbetsmarknadens historieutveckling genom att inte bara undersöka händelsers sakliga bakgrund och utgång, utan även fokusera i högre grad på de krafter som ligger bakom processen.

Har du denna bok?

Stockholm: Norstedts juridik. Källström, K, Malmberg, J & Öman, S. Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok. Uppsala:. Köp online Den kollektiva arbetsrätten (434488345) • Juridik kurslitteratur • Avslutad 10 dec 06:48. Skick: Oanvänd ✓ • Tradera.com. Du bör också ha tagit reda på om kollektivavtalet innehåller villkor för lön, semester och arbetstid så att det går att ange nivåer på villkoren. Arbetsrätt avser relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare, sålunda de regler som Den kollektiva arbetsrätten däremot avser snarare kollektivavtal och  Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Kent Källström.