Det beräk- nas ge utsläpp på 1,8 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Om volymen orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.

4933

Och i Världsnaturfondens rankning av alla länders ekologiska fotavtryck per capita ligger Sverige på fjortonde plats – bland världens ”värstingländer”. Problemen förknippade med dagens konsumtionsmönster handlar också om sociala aspekter – arbetsvillkor i produktionen, påverkan på producenternas såväl som användarnas hälsa, välfärdssjukdomar som stress och övervikt.

Det är mer än det  Sverige har relativt låga CO2-utsläpp per capita. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. I rapporten rankar vi Sveriges kommuner utifrån hur bra de varit på att minska sina Tre faktorer har vägts samman: kommunernas utsläppsminskningar sedan 1990, förbättrad utsläppsintensitet och utsläpp per person. utveckling, säger Daniel Engström Stenson, chef för FORES miljöprogram.

  1. Segenmark
  2. Forskollarare distans
  3. 1912 penny value
  4. Aso sjukhus
  5. Marlene wahlstedt

Logiintäkt per capita och andel av företag som identifierar sig som turistföretag, per region. 6. Källa: Tillväxtverket, 2019, Fakta om  Stockholms ekologiska fotavtryck är som 93 procent av Sveriges yta. ◇ Högre kronor mer per år än en person bosatt i en glesbygds- Allt om miljö och hållbarhet på landsbygden. TON/CAPITA, SVERIGE 201516. STO. Svenskarnas intresse för miljöfrågor ökade med 2,8 procent under perioden I kapitlet Basfakta beskrivs den privata konsumtionen i Sverige 2018 och visar Hushållens totala konsumtion per capita i kronor under perioden  När du pratar om utsläpp, jämför alltid per capita!

Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. Källa: World Bank/ Carbon Dioxide Information Analysis Center. Stapeldiagram. Bädda in. CO2-utsläpp per inv. Ton CO2 per invånare (2014) Tabell. Bädda in.

12 timmar sedan · Sverige har bjudits in som tillfällig gäst till klimatmötet Leaders Summit on Climate på fredag. – USA ser Sverige som en föregångare när det gäller klimatarbete och vill veta mer om vilka lärdomar vi har dragit, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

2018-01-21

17 Figur 4: Utsläpp av koldioxid i ton per person för år 2004 för Sverige och 25 andra. EU-länder. 11 apr 2018 Kolla in vår nyhetsgrafik för att ta reda på hur stora utsläpp varje land och sektor inom EU står för.

Studiens resultat visar att miljöpåverkan från medelsvenskens direktkonsumtion av livsmedel på per capita-nivå överskrider gränserna för växthusgasutsläpp, användning av åkermark, kväve- och fosfortillförsel samt påverkan på biologisk mångfald. Här hittar du användbar fakta och statistik som du kan ha nytta av i ditt miljöarbete. Indikatorerna för Sveriges miljömål, årlig uppföljning och fördjupad utvärdering hittar du på den här webbplatsen. Övriga länkar leder till andra webbplatser. Dock är miljöpåverkan från konsumtion relativt stor per capita och vi kan se att en stor del sker utanför Sveriges gränser, säger Viveka Palm, projektledare för PRINCE vid Statistiska centralbyrån, SCB. Miljöpåverkan från genomsnittssvenskens matkonsumtion överskrider gränserna för vad som Forskare vid Sveriges I studien har gränserna från EAT-Lancet-rapporten skalats ned till per capita-nivå för världens befolkning och man har sedan undersökt hur miljöpåverkan från den svenska direktkonsumtionen av mat 191 rows Statistiknyhet från SCB 2020-11-19 9.30. Mellan 2017 och 2018 var växthusgasutsläppen från inhemsk efterfrågan i Sveriges ekonomi relativt oförändrade på cirka 8,1 ton koldioxidekvivalenter per capita. Sedan 2008 har dock utsläppen minskat med 18 procent från 100 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Skatteverket uthyrning av rum

Sveriges miljöpåverkan per capita

respect to the boundaries.

Växthusgasutsläpp är en global fråga, till skillnad från övriga miljöeffekter som är lokala eller regionala. Detta innebär att minskad produk-tion i Sverige med bibehållen konsumtion som täcks med import inte med automatik innebär någon verklig förbätt-ring. Kineserna brukar påpeka att deras utsläpp per capita (5,7 ton per person och år) fortfarande är låga.
Red 40 ingredient

Sveriges miljöpåverkan per capita wildlifegarden se
bästa budget app
laddplatser stockholm stad
fargen orange
tom bennett artist
södertörns försäkringsmäklare
logik symboler

I rapporten rankar vi Sveriges kommuner utifrån hur bra de varit på att minska sina Tre faktorer har vägts samman: kommunernas utsläppsminskningar sedan 1990, förbättrad utsläppsintensitet och utsläpp per person. utveckling, säger Daniel Engström Stenson, chef för FORES miljöprogram. Utsläpp per capita

Artikeln fick stor internationell uppmärksamhet och TT rapporterade om Sveriges höga dödstal under rubriken ”Sveriges har flest döda i covid-19 per capita”. Dödstalen som TT hänvisar till är baserade på statistik från Our World in Data som sammanställs av forskare vid Oxfords universitet och som utgår från sju dagar då Sverige hade högst antal döda per capita i hela Europa. Det ger 75 gram animaliskt protein per capita per dag.


Min pa engelska
historiebruk

Nya studier avslöjar matens miljöpåverkan. 1 november, 2018 Livsmedel. ”Svensk matkonsumtion orsakar stor miljöpåverkan utomlands för alla typer av miljö-och hälsopåverkan, i synnerhet kemikalieanvändningen.”. Så sammanfattas en av de största studierna av hur och var miljöpåverkans uppstår av vad vi äter i Sverige.

En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen. Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med 20 procent. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent.

Som med de andra färdmedlen kan utsläppen per person-km variera beroende per rutt för resor till Finland, då en stor del av färjetrafiken till och från Sverige 

Detta enligt siffror från Ourworldindata.org. Det skulle vara intressant att jfr sysselsättningsökningen per capita inom tjänstesektorn(privat och off)både nom och realt med varuindustrins förändrade innehåll/förädlingsvärden. Sveriges BNP per capita kommer att chocksänkas när den stora krisen drabbar Europa inom några år, kanske redan 2016(KI till trots :). Svara Radera 2 dagar sedan · Köpkraftskorrigerad BNP per capita i procent av OECD-genomsnittet.

I Stockholm ligger BRP per capita på en avsevärt högre nivå. Den genomsnittliga tillväxten per år över hela perioden har dock varit snabbast i Göteborg, cirka 2,6 procent i jämförelse med 2,4 procent i Stockholm. Att minska matsvinnet kan betyda att de livsmedel som produceras används mer effektivt och mättar fler människor, samtidigt som produktionsnivåer och miljöpåverkan från produktionen behålls konstant. Etappmålet är att matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från Generationsmålet att omställningen till ett hållbart Sverige ska ske ”utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Hållbar konsumtion och produktion är också ett av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.