Finansutskottets protokoll 2020/21:51. Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:51 Datum 2021-04-15 Tid kl. 10.30-10.48 Närvarande Se bilaga 

5096

Protokoll. Mötesprotokoll från Nationella rådet. Här hittar du protokoll upp till två år tillbaka från Nationella Rådets möten.

Nr 51. Ärende. ÅLR 2020/8272. Landskapsregeringen beslöt att svara finansutskottet enligt bilaga. I120E43. Finansutskottets protokoll 2020/21:51. Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:51 Datum 2021-04-15 Tid kl.

  1. Vad ar det som styr pasken
  2. Seminarium göteborgs universitet
  3. Pam 773
  4. Linköping shoppingcenter

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning. Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Kommunstyrelsens finansutskott 2004-04-20 11 Dnr 173/04 107 § 114 Stämmodirektiv Gärde Förvaltnings AB Beslut Finansutskottet beslutar att att stämmoombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet, samt stämmoombudet, i enlighet med finansutskottet beslut den 6 april 2004, § 109, överlämnar och informerar om med plan för 2013-2014 på finansutskottets sammanträde 2010-06-01. Vid detta sammanträde bordlades ärendet för att invänta resultatet av kommunalvalet i september 2010. Omedelbar justering Paragrafen justeras omedelbart.

Finansutskottet (Sverige) Det här är en förgreningssida , som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet. Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser.

2018-06-14. Datum då anslaget sätts upp.

Ingves utfrågning i finansutskottet: Riksbanken har beredskap att agera. Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman deltar idag i årets första utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott. Där kommenterar de bland annat coronavirusets effekter på ekonomin.

Ärende om finansutskottets protokoll. Organisation: Kommunstyrelsen Mötesdatum: 6 mars 2013. Det här är ett beslutsunderlag.

notera informationen.
Egentligen suomeksi

Finansutskottet protokoll

Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, … För att ta del av beslutet, se protokoll från sammanträdet där ärendet togs upp. För att ta del av beslutet, se protokoll från sammanträdet där ärendet togs upp. Uppdrag till finansutskottet - Stiernhööksgymnasiet Ärendebeskrivning I kommunstyrelsens protokoll 2017-08-29 framgår det att finansutskottet ska senast 2017-12-31 ha inkommit till kommunstyrelsen med en plan för finansiering enligt scenario 3.

11.00-12.23 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SAdnan Dibrani SIngela Nylund Watz SIngemar Finansutskottet utvärderar Riksbankens penningpolitik 2015-2020. Fredag 12 juni 2020 Press Finansutskottet har utsett Nellie Liang och Patrick Honohan till utvärderare av den svenska penningpolitiken under 2015‒2020. Utvärderingen presenteras senast i början av 2022. Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats den 14 oktober och anslagits den 15 oktober 2020.
Sågen johannishus

Finansutskottet protokoll moodle ab
klippa navelsträngen senare
lån uten egenkapital
tuija vitikainen
el bjorn

23 november - Finansutskottet behandlar verksamhetsplaner och verksamhetsbudget 12 december - KS beslutar om verksamhetsplaner och verksamhetsbudget Finansutskottets beslut 1. Godkänna tidsplan för arbetet med 2018-2020 års budget. 2. Informationen läggs till handlingarna. _____ Sändlista: U Israelsson A Riesbeck J Jones A Lissåker

Valberedningen har vid sitt Styrelse och revisor. Akademiska Hus styrelse består av åtta årsstämmovalda ledamöter varav en ledamot är tjänsteman inom Regeringskansliet. Dessutom finns två ledamöter som representerar de anställda i bolaget.


Malin ljungberg motala
lån handpenning procent

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens finansutskott 2020-08-11 Paragrafer § 12 Datum då anslaget sätts upp Frvaringsplats fr protokollet Datum då anslaget tas ned Protokollet frvaras på Stadshusets kanslienhet Underskrift Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vid detta sammanträde bordlades ärendet för att invänta resultatet av kommunalvalet i september 2010. Omedelbar justering Paragrafen justeras omedelbart. Beslutsunderlag • Finansutskottets protokoll 2010-06-01 § 795 – – – – Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU12 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005–2010 Sammanfattning Utskottet behandlar de förslag och rekommendationer som professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet redovisar i sin rapport Utvärder- Utskottens protokoll 2013/14: RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14: 7 DATUM 2013-11-05 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjort och Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under punkt 1 och 2 på föredragningslistan. Här finns kallelser, handlingar och protokoll från sammanträden med Kommunstyrelsens finansutskott (KS FINU). Observera! Om ett dokument eller handling inte visas, kan det bero på att det inte får publiceras enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller att det är sekretess.

Finansutskottet redovisade på tisdagen sin återkommande utvärdering av penningpolitiken för den senaste treårsperioden. Utskottet berömmer Riksbanken för bankens stora anpassningsförmåga i samband med finanskrisen.

I egenskap av budgetminister var Wirtén 1981 huvudansvarig för den uppgörelse om skattepolitiken med Socialdemokraterna som blivit känd under beteckningen "den underbara natten". Stämman beslutade också att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med 60 000 SEK (60 000) till ledamot. I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman ersättningsprinciper för VD och ledande Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Luossavaara- Kiirunavaara Aktiebolag (publ), org.

Lämna synpunkter för denna sida. Ärende om protokoll från finansutskottet. Organisation: Kommunstyrelsen Mötesdatum: 9 oktober 2013. Det här är ett beslutsunderlag. Ärende om finansutskottets protokoll. Organisation: Kommunstyrelsen Mötesdatum: 22 maj 2013. Det här är ett beslutsunderlag.