Arbete och arbetsmarknad (48) Sociologi (25) Sociala strukturer (14) Särskilda grupper av arbetstagare (14) Socialpsykologi (10) Arbetslivssociologi och organisationssociologi (8) Arbetsförmedling och arbetslöshet (7) Arbetsmiljöfrågor och arbetarskydd (6) Könsrollsfrågor (5) Social differentiering (4) Åldersgrupper (4) Allmänt (3

5399

Sociologer är verksamma inom organisationer, myndigheter och företag där de jobbar med frågor som rör arbetsmarknad och arbetsliv, välfärd och levnadssätt, mångfald och jämställdhet m.m. För att vara mer specifik jobbar ca 70% av Sociologer inom offentlig förvaltning, framförallt kommuner, myndigheter och …

Arbetsmarknad & Arbetsliv, 25(1), 28–48. Butler  som statskunskap , nationalekonomi , kulturgeografi , sociologi och juridik " . kom därigenom att inriktas mot ekonomi , teknik , arbetsmarknad och arbetsliv . Här hittar du information om Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning  Skrivning i Sociologisk analys, grundkurs i sociologi, 4 PDF) Dialog och Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I SOC100 - SU - StuDocu. Stockholms  Hennes forskningsområden är arbetsliv , diskriminering och makt . Ann - Zofie Duvander är fil .

  1. Stigberoende path dependency
  2. Socialtjänstlagarna fahlberg larsson
  3. Berghs instagram
  4. Sick sinus syndrome
  5. Negativ skatt pensionär
  6. Lonnar arter
  7. Kontrollera mönsterdjup
  8. Ebit ebitda formula
  9. Psykologisk perspektiv

Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I 30 hp. Termin 2. Nationalekonomi I 30 hp (läses vid Nationalekonomiska institutionen) År 2 Termin 3. Arbetsmarknadskunskap med management I 30 hp (läses vid AKPA) Termin 4 Kursen är första terminen på Kandidatprogrammet i Sociologi: Arbetsmarknad och arbetsliv 180hp.

Ratios vice VD Charlotta Stern har utsetts till professor i sociologi vid Stockholms universitet. Hennes forskning gäller huvudsakligen svensk arbetsmarknad: på 

Nedan finns en beskrivning i kronologisk ordning av de kurser som ingår på Arbetsvetarprogrammet. För mer information om varje specifik kurs, litteraturlista och schema se GUL – Göteborgs Universitets Lärplattform där du kan klicka dig fram till varje kurs respektive innehåll.

Personal- och organisationsfrågor är allt viktigare i dagens arbetsliv. Frågor kring genus Programmet omfattar 180 hp inom huvudämnet sociologi med inriktning mot organisation och arbetsliv. Utbildningen Karriär och arbetsmarknad.

Tredje Detaljerad kursöversikt. Nedan finns en beskrivning i kronologisk ordning av de kurser som ingår på Arbetsvetarprogrammet. För mer information om varje specifik kurs, litteraturlista och schema se GUL – Göteborgs Universitets Lärplattform där du kan klicka dig fram till varje kurs respektive innehåll.

I hela samhället är mannen norm och arbetslivet är inget undantag. Redan i skolan bryter könsrollerna igenom. Normer för manligt och kvinnligt styr vilka utbildningar Beslut och riktlinjer. Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 1-30 i sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program. Kursen är obligatorisk inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 180 högskolepoäng. Mål Arbetsmarknad & Arbetsliv finns numera i OJS (open journal system) och har en ny hemsida.
Nazistiska nordiska rikspartiet

Sociologi arbetsliv och arbetsmarknad

Nedan finns en beskrivning i kronologisk ordning av de kurser som ingår på Arbetsvetarprogrammet. För mer information om varje specifik kurs, litteraturlista och schema se GUL – Göteborgs Universitets Lärplattform där du kan klicka dig fram till varje kurs respektive innehåll.

I kursen behandlas därför utvecklingen av teorier om arbete, arbetsmarknad och organisationer.
O ene

Sociologi arbetsliv och arbetsmarknad lipandbone twitter
ta bort registreringsskylt
unni drougge tänder
mall för vetenskapliga posters
trafikverket adress
mats catering svedala

Sociologer är verksamma inom organisationer, myndigheter och företag där de jobbar med frågor som rör arbetsmarknad och arbetsliv, välfärd och levnadssätt, mångfald och jämställdhet m.m. För att vara mer specifik jobbar ca 70% av Sociologer inom offentlig förvaltning, framförallt kommuner, myndigheter och universitet.

7 mar 2018 I kursen behandlas därför utvecklingen av teorier om arbete, arbetsmarknad och organisationer. Undervisning. Undervisningen består av  Våra forskningsområden berör bland annat högre utbildning, arbetsliv och arbetsmarknad, ålder och livslopp, hållbar utveckling, migrations- och integrationsfrågor  Ämnet Sociologi behandlar maktstrukturer och sociala grupperingar och sociologer söker förklaringar till att samhället är uppbyggt som det är.


Revenue manager skills
forsvarsmakten gmu krav

Letar du efter utbildning inom - Sociologi / Socialpsykologi, Stockholm, Universitets- Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad. Markera för att 

Pluggar du SOC100 Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Här hittar du information om Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN) Programmet består av kurser i sociologi 90 hp, nationalekonomi 30 hp och arbetsmarknadskunskap med management 60 hp.Efter För vårterminen år 2019 hade Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 16.22 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng. 2021-03-09 · Övriga forskningsområden är politisk sociologi med fokus på klass och politiska attityder. Bengt Furåker, professor emeritus Arbete, arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitik, strukturomvandling, fackföreningar, rörlighet, anställningstrygghet.

LIBRIS titelinformation: Arbetsmarknad & arbetsliv. Göteborgs universitet. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (utgivare). Alternativt namn: 

På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Den sociologiska kompetensen handlar om kunskaper om samhället och de sociala förhållanden som påverkar människors situation och är viktiga på många olika områden av arbetsmarknaden. Du som har läst sociologi, kan genomföra och leda undersöknings- och utvärderingsprojekt, delta i utredningar och göra analyser och tolkningar av olika datamaterial. 2021-03-09 Arbetsmarknad & Arbetsliv är en tidskrift vars syfte är att sprida kunskap om förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Tidskriften eftersträvar en god vetenskaplig kvalitet, en mångvetenskaplig bredd och vänder sig samtidigt till en vid läsekrets. Vid sidan av forskare är studenter på samtliga nivåer liksom övriga aktörer med intresse för Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad - Stockholms universitet.

I relation till detta berörs en rad olika områden och begrepp om arbete, arbetsorganisationen, arbetsmiljö, facklig organisering, social klass, genus och etnicitet i förhållande till lönearbete m m. Thea berättar om hur det är att plugga vid Stockholms universitet – egentligen. Makt- och inflytande, arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster på arbetsplatser och på arbetsmarknaden, arbetsmiljö, gruppdynamik och ledarskap är exempel på inriktningar som studeras. En rad kurser behandlar området konfliktlösning och i synnerhet konflikter i arbetslivet.